Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Χρωματιστοί υαλοπίνακες: Τεχνολογία, Διάβρωση και Συντήρηση


Α. Καραμπότσος, Μ. Κοντονικολή, Β. Λαμπρόπουλος

Περίληψη

Το βιβλίο περιέχει στο πρώτο κεφάλαιο ιστορικά δεδομένα σχετικά με την εξέλιξη των χρωματιστών υαλοπινάκων στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται, η τεχνολογία και η διακόσμηση των χρωματιστών υαλοπινάκων από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Στο τρίτο κεφάλαιο περιγράφονται τα είδη φθορών των υλικών των χρωματιστών υαλοπινάκων, που οφείλονται στην παρουσία υγρασίας, ατμοσφαιρικής ρύπανσης, βιολογικών επικαθίσεων, εναλλαγών θερμοκρασίας και προηγούμενων επεμβάσεων συντήρησης. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται δεδομένα συντήρησης και αποκατάστασης των χρωματιστών υαλοπινάκων, όπως ανάλυση του δομικού υλικού, καθαρισμοί και στερεώσεις των επιφανειών, συγκόλληση των θραυσμάτων, συμπλήρωση των περιοχών που λείπουν και τελική αισθητική αποκατάσταση του χρωματιστού υαλοπίνακα.

ISBN 978-960-90083-4-1

Το βιβλίο διατίθεται από τον Β. Λαμπρόπουλο:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου